در فرایند ویرایش، تمام موارد اصلاحی، شامل: تصحیح گرامر، دیکته و نگارش، جایگزینی با لغات بهتر، جابجایی جملات، پالایش ساختاری متن و کامنت‌ها برای ارتقای سطح متن با استفاده از ویژگی تصحیح متون نرم افزار

(Word Review Track Changes; Show Markup)

در متن مقاله علامت‌گذاری شده و در صورت لزوم، ابهامات احتمالی (به صورت موردی) به صورت تلفنی، IMO یا Skype و یا حضوری رفع می‌گردد.

از آن جایی که پذیرش مقالات علاوه بر نحوه نگارش و سطح زبانی آنها به کیفیت و اصالت کار علمی نیز بستگی دارد، تضميني برای پذیرفته شدن مقالات ویرایش شده از طرف ویرایشیار امکان پذیر نیست و ویرایشیار مسئولیتی در این خصوص را متعهد نمی گردد. همچنین، نویسندگان مقاله مختار به اعمال هر نوع تغییر و تهیه نسخه نهایی برای ارایه به مجلات مورد نظر بر اساس چارچوب مورد نظر مجله و راهنمای نویسندگان Author and manuscript submission guidelines می‌باشند.

در صورت نیاز به خدمات بازنویسی (Paraphrasing) و رفع خطر سرقت علمی (Plagiarism Removal)، لطفا در زمان ارسال مقاله درخواست گردد و بخشهای مربوطه در متن مقاله علامت‌گذاری گردد. هزینه این بخش‌ها مجزا محاسبه می‌گردد. از طریق نرم‌افزار تشخیص مشابهت متنی خیلی معتبر http://www.ithenticate.com iThenticate امکان استفاده از این نرم‌افزار قوی و مورد استناد مجلات معتبر برای تشخیص مشابهت متنی Similarity index برای ویرایشیار مقدور می‌باشد.

متن ویرایش شده در دو نسخه با اصلاحات علامت زده شده و نسخه نهایی بدون علایم به مشتریان تحویل می‌گردد. در ترجمه مقالات، متن ارسالی ابتدا توسط یک مترجم باتجربه به انگلیسی برگردان و تایپ می‌گردد. سپس، مدیر سایت متن ترجمه شده را با دقت تمام ویرایش می نماید و در صورت ابهام از متن فارسی مقاله کمک می‌گیرد. اهتمام زیادی برای منطبق سازی متن با معیارها و چارچوب نگارش مقالات انگلیسی در مجلات معتبر در این مقطع صورت می‌گیرد.

جهت تسهیل کار ترجمه، بهتر است لیستی از کلمات تخصصی مقاله که در رشته مربوطه رایج می باشد به همراه فایل مقاله ارسال گردد.

بدیهی است مرکز ویرایشیار متعهد به حفظ محرمانگی محتوای مقالات و حقوق مالکیت معنوی مولفان محترم می‌باشد.

نسخه ب: متن نهایی تصحیح شده  (Final Version)

این نسخه نهایی می باشد. در واقع تمامی تغییرات الزامی و پیشنهادیِ ویرایشگرِ متن شما اعمال شده و نسخه نهایی با تغییرات اعمال شده می باشد.

نسخه الف: متن اصلی با تمام تغییرات  (Marked Version)

شما در این نسخه، تمامی نکات و تغییرات را به راحتی با استفاده از نرم افزار word (بخش Review Track Changes; Show Markup) می توانید یک به یک دنبال کنید و سپس، با توجه به اصلاحات اعمال شده، در صورت موافقت با تغییرات اعمال شده، تایید (accept) نمایید.