دکتر جواد غلامی

دکتر جواد غلامی، مدیر موسس ویرایشیار می باشد. 

  •  دکتری آموزش زبان انگلیسی
  •  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه با درجه علمی دانشیاری
  •  بیش از 17 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی، زبان تخصصی، آمادگی برای آزمونهای بین‌المللی IELTS و TOEFL در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، علوم پزشکی تبریز، دانشگاه تبریز، دانشگاه ارومیه، موسسه زبان کیش تهران و موسسه زبان گلدیس تبریز
  •  دارای بیش از ده سال سابقه ترجمه و ویرایش زبانی مقالات پژوهشی همکاران هیات علمی از دانشگاه های تهران، تبریز، علوم پزشکی  تهران، علوم پزشکی تبریز و ارومیه
  • پژوهشگر برجسته در حوزه نگارش مقالات علمی توسط محققان ایرانی و استاد راهنمایی چندین پایان‌نامه در این خصوص

Gholami, J. & Zeinolabedini, M. (2018). Peer-to-peer prescriptions in medical sciences: Iranian field specialists’ attitudes toward convenience editing. English for Specific Purposes, 45(1), 86-97. (Elsevier journal: ISI JCR IF 1.14; Five-year IF: 1.9; Scopus SJR: 1.65)

Zeinolabedini, M. & Gholami, J. (2016). Colleagues helping each other to publish in medical sciences: Iranian field specialists’ convenience editing strategies. Learned Publishing, 29, 249-258. (John Wiley journal: ISI JCR IF 1.05)

Gholami, J., & Ilghami, R. (2016). Metadiscourse markers in biological research articles and journal impact factor: Non-native writers vs. native writers. Biochem. Mol. Biol. Educ., 44(4), 349–360. doi:10.1002/bmb.20961. (ISI Indexed, JCR IF: 0.465, 2015).

Zeinalabedini, M. & Gholami, J. (2015). A Diagnostic Analysis of Erroneous Language in Iranian Medical Specialists’ Research Papers. The Journal of Tehran University Heart Center, 10(1), 58-67. (Scopus + ISC + PubMed indexed)

شماره تماس و پیامک:

09301056035   

09121056035

پست الکترونیکی (Emails):

virayeshyar@gmail.com

j.gholami@urmia.ac.ir 

gholamij@gmail.com

امید است ویرایشیار، دستیار شما در نگارش علمی، مفید، مختصر، روان، صحیح برون دادهای پژوهشی شما فرهیختگان باشد و در اخذ پذیرش، انتشار به موقع و موفقیت آمیز مقالات پژوهشی در جهت اعتلای جایگاه علمی کشورمان در دنیا موثر واقع گردد.